Exit-mediation

Fotolia exit XSTijdens een mediationgesprek tussen werkgever en werknemer wordt gezocht naar de best denkbare oplossingen voor het geschil. Soms kom je samen tot de conclusie dat het het beste is dat de wegen gaan scheiden, dat er afscheid genomen wordt van het werk.

In die situatie zullen jullie allerlei afspraken moeten maken over de juiste voorwaarden en regelingen voor dit vertrek. Dat kan eveneens onder leiding van de mediator. Dit heeft als voordeel dat beide partijen gelijkwaardig afspraken kunnen maken, waarbij de mediator de onderhandelingen begeleidt. Ook ben je er dan zeker van dat niets over het hoofd wordt gezien.

 

 

Je kunt hierbij onder andere denken aan:

  • de ontslagdatum, rekeninghoudend met de opzegtermijn
  • hoe regel je het dusdanig, dat je recht op een WW-uitkering hebt?
  • wat zijn de exacte voorwaarden voor een goed vertrek?
  • hoe zit het met de transitievergoeding?
  • worden er nog aanvullende bedragen uitgekeerd?
  • moeten er nog zaken verrekend worden?
  • hoe zit het met het concurrentiebeding?
  • is er de mogelijkheid van een begeleidingstraject van werk naar werk?
  • krijg je een getuigschrift mee en wat komt daar op te staan?
  • hoe wordt het ontslag bekend gemaakt binnen het bedrijf, wat wordt er wel of niet gezegd?

Bovenstaande punten dienen als voorbeeld, vaak worden er nog veel meer punten besproken.

Nadat alles is onderhandeld en besproken, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die de mediator kan opstellen. 

De mediator van Mediation Sneek is gespecialiseerd Arbeidsmediator door het volgen van specifieke opleidingen. Hij is altijd neutraal en onpartijdig en uitstekend in staat om de onderhandelingen over een goed vertrek in goede banen te leiden.

 

Meer info over bemiddeling bij arbeidsconflicten:

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust