Mediation in de Zorg

zorgIn de gezondheidszorg werken mensen op een intensieve manier met elkaar samen met als belangrijkste doel: de best denkbare zorg leveren aan hun patiënten en cliënten. 

Als die samenwerking verstoord wordt door botsende karakters of een moeilijk verlopende communicatie, is de kans groot dat er fouten gemaakt worden. Soms leidt het zelfs tot ernstige fouten, waarover in de media uitvoerig aandacht aan wordt besteed.

  • Zijn de medewerkers van uw afdeling of organisatie onvoldoende bereid elkaar te ondersteunen in de zorgtaken?
  • Neemt de kans op fouten toe door de verstoorde verhoudingen en gebrekkige communicatie?
  • Komt de kwaliteit van de patiëntenzorg in gevaar?
 

Mediation heeft zich in de zorg ruimschoots bewezen: in gesprekken met de betrokkenen wordt aandacht besteed aan wat er écht speelt en samen met de professionals worden oplossingen gezocht die in het belang zijn van iedereen: zowel voor de direct betrokkenen zelf, als de afdeling en/of organisatie, maar zeker ook in het belang van de patiëntenzorg. 

Mediation Sneek is gespecialiseerd in het bemiddelen van conflicten in de gezondheidszorg. De mediator kent de zorg van binnenuit, doordat hij al meer dan 25 jaar als fysiotherapeut in diverse praktijken en instellingen heeft gewerkt.

Mediation Sneek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de communicatie, het herstellen van de onderlinge verhoudingen en het bevorderen van de samenwerking tussen de zorgprofessionals in uw praktijk of instelling. Samen zoeken naar de best denkbare oplossingen!

 

 

Meer info over bemiddeling bij arbeidsconflicten:

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust