Het scheidingsconvenant

scheidingsmappenIn het echtscheidingsconvenant wordt vastgelegd hoe jullie de scheiding willen regelen.
Dit is de uiteindelijke uitkomst van het mediationtraject. Tijdens de gesprekken maken jullie onderling afspraken over de totale verdeling van alle bezittingen zoals het huis, de hypotheek, de waardevolle verzamelingen en bezittingen. Ook maken jullie hierin afspraken over de kinder- en partneralimentatie en de pensioenverdeling.

De mediator onderzoekt met jullie de wensen en mogelijkheden en heeft oog voor jullie beider belangen. Ook zal de mediator jullie informeren over verschillende opties en varianten.

Als alles is afgesproken en vastgelegd, wordt het echtscheidingsconvenant bij een advocaat aangeleverd, waarna de advocaat het verzoek tot scheiden gaat indienen bij de rechtbank.
Als de rechter de echtscheidingsbeschikking heeft uitgesproken kan de scheiding bij de burgerlijke stand van de gemeente worden ingeschreven.

Als jullie samen met de mediator het convenant opstellen houden jullie zelf de regie over de scheiding: jullie weten volledig waar het over gaat en kennen de ins- en outs. De beslissingen worden gezamenlijk genomen en jullie maken hierover duidelijke afspraken.

 

Meer info over scheidingsbemiddeling:

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust