Hoe gaat mediation in z'n werk?

we moeten pratenHet is misschien moeilijk voor te stellen dat mediation ook in jouw situatie kan werken: je hebt al vaker geprobeerd het conflict op te lossen, maar iedere keer liep het op niets uit. Het leek wel of er na een gesprek nog meer verwijdering ontstond en nog minder begrip voor elkaar. Beide partijen bleven op dezelfde manier reageren. Toch is dat juist de reden waarom het zinvol kan zijn er een neutrale persoon bij te betrekken.

 

Als mediator kan ik met jullie bekijken wat er precies speelt in het conflict. Ook ondersteun ik het zoeken naar goede oplossingen.

Ik ben neutraal. Ik kies niet de zijde van jou of de andere partij. Integendeel, ik ben er voor jullie beiden, om elkaar èn het conflict beter te leren begrijpen. Ik neem ook geen besluiten voor jullie: alleen jullie weten wat het beste werkt in jullie situatie.

Een conflict kost veel energie. De meeste mensen willen graag een oplossing. Door te begrijpen wat er echt speelt in het conflict, ontstaat er creativiteit om de problemen op te lossen en de ruzie bij te leggen.

In de eerste bijeenkomst beginnen we met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Hierin leggen we de voorwaarden en afspraken over het mediationtraject met elkaar vast. Vervolgens vertellen jullie allebei je eigen kant van het verhaal. Ik zal vragen stellen om een helder beeld van het geschil te krijgen. Daarna kunnen we dieper op de verschillende punten ingaan. Hierdoor krijgt ieder van jullie meer inzicht in het conflict en mogelijk meer begrip voor elkaar. Er ontstaat ruimte om open en respectvol met elkaar te praten. Dit geeft weer mogelijkheden om de situatie te veranderen en problemen op te lossen.

Tijdens een vervolggesprek zullen we verschillende oplossingen voor het probleem zoeken en vervolgens met elkaar de best mogelijke oplossingen gaan uitwerken. Dit resulteert in concrete afspraken waar jullie allebei mee verder kunnen. Er zijn vaak meerdere sessies nodig om tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen werkt. Dit is natuurlijk afhankelijk van de ernst en omvang van het probleem. Soms is één gesprek voldoende, meestal zijn 3 à 4 gesprekken nodig om tot een volledige overeenstemming te komen.

Na de laatste bijeenkomst wordt er vaak een verslag (een vaststellingsovereenkomst) geschreven. Hierin kunnen de afspraken staan die gemaakt zijn tijdens de gesprekken. Vaak wordt dit verslag door alle betrokkenen ondertekend en zijn daardoor de gemaakte afspraken bindend.

 

Meer informatie over mediation:

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust