In de media: Toename vechtscheidingen door ouderschapsplan - wat een bizarre conclusie!

Gezin

Eind februari 2014 verschenen er tal van berichten in de media dat recent onderzoek zou hebben aangetoond dat er meer vechtscheidingen plaatsvinden sinds het voor scheidenden verplicht is om een ouderschapsplan op te stellen. Wetenschapper de heer E. Spruijt heeft onderzoek gedaan voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en constateerde dat het aantal vechtscheidingen met 15% steeg en agressief gedrag en depressieve gevoelens van de betrokken kinderen met 20% toenamen. Dat is een verschrikkelijke waarneming! Maar klopt die conclusie wel? Of is hier sprake van opgeklopte berichtgeving?

Alimentatie steeds vaker te laat betaald: LBIO krijgt meer aanvragen

 lege beurs-849x565De afgelopen jaren is er een duidelijke stijging van het aantal gevallen waar de kinder- en partneralimentatie niet of niet op tijd betaald wordt. Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kan dan ingeschakeld worden om alsnog de inning bij de alimentatieplichtige gedaan te krijgen.

Problemen met het ontvangen of betalen van alimentatie? 5 tips

 lege beurs-849x565In toenemende mate ontstaan er problemen rond het betalen of ontvangen van kinder- of partneralimentatie: het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) wordt steeds vaker ingeschakeld om achterstallige bedragen te innen. (Bron: Nu.nl)

Kinderen van co-ouders hebben betere schoolresultaten

Fotolia schoolkids XS

 Kinderen van wie de gescheiden ouders met elkaar een co-ouderschap hebben afgesproken, presteren op school beter dan kinderen, die overwegend bij één van beide ouders wonen.

Uit de praktijk: "De vaatwasser doet het weer!"

 Fotolia handshake XSDe scheiding heeft al een tijd geleden plaatsgevonden, maar de ruzies tussen vader en moeder vinden nog steeds plaats. Af en toe loopt het behoorlijk uit de hand en wordt er heftig gescholden. Bij het halen of brengen van de kinderen is de spanning te snijden.

Villa Pinedo geeft kinderen met gescheiden ouders een stem

logoInspirerende training gevolgd bij Villa Pinedo: de plek waar de stem van kinderen met gescheiden ouders centraal staat!

3 jongeren vertelden hun verhaal aan de professionals (mediators en advocaten). Dit was inspirerend, maar ook schokkend: wat gebeurt er veel met kinderen als hun ouders scheiden!

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust