Alimentatie steeds vaker te laat betaald: LBIO krijgt meer aanvragen

 lege beurs-849x565De afgelopen jaren is er een duidelijke stijging van het aantal gevallen waar de kinder- en partneralimentatie niet of niet op tijd betaald wordt. Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kan dan ingeschakeld worden om alsnog de inning bij de alimentatieplichtige gedaan te krijgen.

Werd het LBIO in 2007 voor het innen van kinderalimentatie 7.706 keer ingeschakeld, in 2012 was dat al opgelopen tot 11.356 keer. Ook voor 2013 wordt een toename verwacht.
Een duidelijke verklaring voor deze stijging is er niet. Of de crisis hierin een rol speelt, is niet met zekerheid te zeggen.
Het niet-betalen van de kinder- en partneralimentatie is een echt maatschappelijk probleem: het LBIO inde in 2012 voor ongeveer 22 miljoen euro.

Wat volgens de directeur van het LBIO meespeelt is dat er veel onduidelijkheid is over de wijze waarop de alimentatieberekening tot standkomt. Dit leidt tot veel onbegrip en weerstand tegen de betalingsregeling.

 

Onderling regelen

 

Het LBIO probeert de laatste tijd steeds vaker om de ouders onderling een regeling te laten treffen. Ze kunnen dan samen (hernieuwde) afspraken maken over de betalingen. In tweederde van de gevallen lukt het om alsnog de alimentatie binnen 2 weken betaald te krijgen en hoeft het LBIO niet naar zwaardere middelen, zoals bijvoorbeeld loonbeslag, te grijpen.

Bron: Nu.nl

Ondervindt u ook problemen met het ontvangen of betalen van alimentatie?
Lees in mijn volgende blog 5 tips hoe je hiermee om kunt gaan!

 

Meer informatie over mediation: