Problemen met het ontvangen of betalen van alimentatie? 5 tips

 lege beurs-849x565In toenemende mate ontstaan er problemen rond het betalen of ontvangen van kinder- of partneralimentatie: het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) wordt steeds vaker ingeschakeld om achterstallige bedragen te innen. (Bron: Nu.nl)

 

Er kunnen veel verschillende oorzaken zijn voor deze problemen:

 

- er zijn minder inkomsten bij de alimentatiebetalende (de alimentatieplichtige)
- er is argwaan bij de betaler over de hoogte van de inkomsten van de ontvanger
- de betaler verdenkt de ontvanger ervan samen te wonen met een nieuwe partner
- er is onbegrip over de manier waarop de alimentatie is berekend
- er is veel onderlinge wrevel en het geld wordt ingezet om elkaar dwars te zitten
- er is irritatie over de hoogte van de alimentatiebedragen

De oorzaken kunnen variëren van daadwerkelijk onvermogen tot onbegrip en van irritatie tot het elkaar opzettelijk dwarszitten. Deze situatie kan heel makkelijk leiden tot een heftige strijd tussen de beide ex-partners. Toenemend onbegrip, elkaar zwartmaken en ruzie over de hoofden van de kinderen: alle ingrediënten voor een escalatie zijn aanwezig!

Als je een escalatie wilt voorkomen en echt je best wilt doen, in het belang van de kinderen, het contact met je ex-partner niet teveel te verstoren, kun je de volgende 5 tips opvolgen:

Wat kun je doen als je Alimentatiegerechtigde (ontvanger) bent en in deze situatie terecht bent gekomen:
  1. Neem direct actie richting je ex-partner, door te benoemen dat het niet (of minder) betalen van de alimentatie niet akkoord is voor jou, zonder dat je daarover een goed gesprek hebt gehad. Benoem dat je de mogelijkheid kent om eventueel het LBIO in te schakelen.
  2. Geef aan dat je wilt meedenken in oplossingen, maar dat je wel op de hoogte moet zijn van de situatie: wat is er precies aan de hand?
  3. Nodig je ex-partner uit voor een gesprek en benadruk dat je er samen uit wilt komen, juist in het belang van de kinderen.
  4. Maak een berekening wat jij (en/of de kinderen) nodig hebben om goed rond te komen en gebruik dit in het gesprek.
  5. Mocht je er niet uitkomen, of je ex-partner is niet bereid om er over te spreken: schakel dan het LBIO in om de inning van de alimentatie van jou over te nemen. Wordt het onverhoopt toch veel strijd, schakel dan (ook) een advocaat in.
Wat kun je doen als je Alimentatieplichtige (betaler) bent en in deze situatie terecht bent gekomen:
  1. Kom altijd zoveel mogelijk je verplichtingen na: houd niet op voorhand betalingen in. Door te blijven betalen voorkom je ernstige problemen.
  2. Gebruik de hoogte van de betalingen niet als middel om zaken af te dwingen.
  3. Meld altijd aan je ex-partner als je (tijdelijk) minder inkomsten hebt en zeg dat je hierover in gesprek wilt gaan om samen oplossingen te zoeken.
  4. Wees open en eerlijk over je financiële situatie: toon aan wat er aan de hand is, laat zien waar je tegenaan loopt en wat er mogelijk is. Wees ook constructief in het bedenken van oplossingen: benoem de opties.
  5. Neem altijd het initiatief: laat het niet zover komen dat je ex-partner het LBIO moet inschakelen of zelfs een proces tegen je moet beginnen: de strijd wakkert aan en de kosten nemen toe.
Goed gesprek lastig? Schakel een mediator in!

In bijna alle gevallen kan een goed gesprek nuttig zijn om (tijdelijk) nieuwe afspraken te maken. Een mediator kan jullie helpen om zo'n spannend gesprek op een goede manier te laten verlopen. Belangrijk is dat er vanuit wederzijds respect (weer) goede en duurzame afspraken gemaakt worden, zodat jullie allebei goed verder kunnen.

 

Meer informatie over mediation: