Villa Pinedo geeft kinderen met gescheiden ouders een stem

logoInspirerende training gevolgd bij Villa Pinedo: de plek waar de stem van kinderen met gescheiden ouders centraal staat!

3 jongeren vertelden hun verhaal aan de professionals (mediators en advocaten). Dit was inspirerend, maar ook schokkend: wat gebeurt er veel met kinderen als hun ouders scheiden!


Zeker als een echtscheiding ontaardt in een vechtscheiding en de kinderen tussen de beide ouders komen te staan! Kinderen willen niet kiezen en ook niet als boodschapper fungeren.

De deelnemers aan de training mochten de jongeren allerlei vragen stellen over hun ervaringen. Ook hadden de jongeren een duidelijk advies aan degenen die zich met professioneel met echtscheidingen bezig houden: een kind, van wie de ouders scheiden, wil ook graag gehoord worden; bied daarom óók de kinderen de gelegenheid een gesprek te hebben met de mediator!

Indrukwekkend is de open brief van kinderen aan alle gescheiden ouders van Nederland!

Villa Pinedo biedt een plek voor kinderen om hun stem te laten horen, hun verhalen te vertellen en hun ervaringen te delen met andere kinderen. Ook kunnen ouders er terecht om advies in te winnen, wat wel en niet te doen in hun scheiding en te lezen wat een scheiding doet met kinderen en jongeren.

Kortom: Villa Pinedo doet belangrijk werk voor kinderen met gescheiden ouders! Daarnaast kan Villa Pinedo ook veel betekenen voor de ouders zélf en de mediators en advocaten die zich met echtscheiding bezig houden.

 

Meer informatie over mediation: