Scheiden zonder advocaat?

foto scheidingSinds de aankondiging van staatssecretaris Teeven word ik regelmatig gebeld met de vraag om de echtscheiding zonder de advocaat te laten verlopen. Alleen kan dat nu nog niet: het betreft een wetsvoorstel, die nog goedgekeurd moet worden door de Tweede en Eerste Kamer. 

Met de komst van kabinet Rutte III is dit wetsvoorstel echter ingetrokken en verandert er niets aan de huidige praktijk.

In het wetsvoorstel werd de mogelijkheid geboden om zonder tussenkomst van de advocaat te scheiden. Dit zou dan alleen kunnen als er geen minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding en, natuurlijk, als de beide partners het volledig eens zijn over de te maken afspraken. In dat geval zou  het mogelijk worden dat de scheiding bij de ambtenaar van de burgerlijke stand plaatsvindt.

Wel zou het een interessante en aantrekkelijke wijziging van het huidige systeem zijn. Er hóefde geen advocaat meer bij betrokken te worden. Dit zou aanzienlijk kunnen schelen in de kosten.

Per 1 november 2017 is bekend geworden dat het nieuwe kabinet Rutte III dit wetsvoorstel heeft ingetrokken. Ook in de toekomst zullen mensen die hun huwelijk willen ontbinden of hun geregistreerd partnerschap willen beëindigen, het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank moeten indienen. 

Meer informatie over mediation: