Elk kind in de knel is één te veel

"Elk kind in de knel is er één te veel"Gezin

Dat zegt kinderombudsman Marc Dullaert in een interview met Trouw op 20 november 2014.
Van alle kinderen in de wereld zijn die in Nederland het gelukkigst, blijkt uit onderzoek van Unicef. Toch is er ook in Nederland nog een grote groep met kinderen die in de knel zitten. De kinderombudsman benoemt een vijftal voorbeelden, waaronder de kinderen in vechtscheidingen.

In Nederland zijn 16.000 kinderen betrokken in een problematische scheiding tussen hun ouders. Situaties waarbij de ouders elkaar de tent uitvechten over omgangsregelingen en alimentatie, waarbij ze het belang van de kinderen uit het oog verliezen. Marc Dullaert komt vechtscheidingen tegen die drie tot vijf jaar duren en die kunnen leiden tot kinderen die kampen met angst, verdriet en loyaliteitsconflicten en schuldgevoelens.

Als mogelijk oplossing pleit de kinderombudsman voor een verplichte mediation. "Dat werkt heel goed in de Scandinavische landen. En komen ouders er in drie sessies niet uit, dan moet er net als in Duidsland een bijzonder curator aangesteld worden die het belang van het kind behartigt".

Ook constateert Marc Dullaert dat het verplichte ouderschapsplan niet werkt. "Het is in veel gevallen een kwantitatieve verdeling van de boedel geworden. Met de rekenmachine in de hand, ook wat betreft de verdeling van de kinderen. En eigenlijk moet ook het kind worden gehoord, maar te vaak is dat een wassen neus...".

De kinderombudsman is van mening dat de overheid moet zorgen dat het kind zijn of haar mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Hoe de overheid dat precies kan bewerkstelligen komt niet duidelijk naar voren in het artikel. 

Ik ben het eens met Marc Dullaert, dat het belangrijk is dat de kinderen hun inbreng hebben in de regelingen die ouders treffen. Kinderen kunnen heel goed aangeven hoe zij de situatie het liefste zien, wat voor hun het beste werkt.

In de (mediation)praktijk

In mediationgesprekken stelt Mediation Sneek dat ook altijd centraal. De ouders zijn degene die de afspraken maken, maar.... zijn deze afspraken ook goed voor de kinderen? Wat vinden zij ervan?
Door de ouders hier aan te herinneren, helpt dit hun om verder te kijken dan alleen naar hun eigen problemen. Ze kunnen dan zelfs tijdens het moeilijke en emotionele proces van scheiden ook de belangen van hun kinderen blijven zien.

Als het nodig is, of als de kinderen dat graag willen, dan voert Mediation Sneek ook gesprekken met de kinderen zélf om te horen hoe zij aankijken tegen de bedachte regelingen en wat hun ideeën zijn over mogelijke oplossingen. Dat levert vaak heel creatieve invalshoeken en interessante oplossingen op!

Lees hier het hele artikel met Marc Dullaert in Trouw.

Ook het introductie artikel op de voorpagina van Trouw "Kinderen mogen hier nergens over meepraten" van 20 november 2014 kunt u hier lezen. 

 

Meer informatie over mediation: