Samenwonen en scheiden

onbereikbaarVoor 'samenwoners' zijn veel zaken rond de scheiding anders geregeld dan bij een 'normale' ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

In Nederland is het geregistreerd partnerschap gelijkgesteld aan het huwelijk. Dat betekent dat hierin dezelfde rechten en plichten gelden, zowel tijdens de relatie als na de beƫindiging ervan. Er geldt bijvoorbeeld dezelfde wettelijke zorgplicht naar elkaar als ex-partners. Ook moet de scheiding bij de rechtbank ingediend worden en door de rechter uitgesproken te worden.

Wil je je samenleving beƫindigen, maar je hebt geen geregistreerd partnerschap, dan gelden er andere (spel-)regels. Deze zijn vaak minder duidelijk en geven daardoor minder houvast. Je zult als ex-partners onderling veel kunnen afspreken, maar hoe zit het dan met de juridische kant van de zaak, welke zekerheid heb je? Hoe zit het met alimentatie? Hoe zorg je ervoor dat de kinderalimentatiebetaling ook opeisbaar is, ook in de toekomst? Hoe zit het precies met de erkenning van de kinderen en het ouderlijk gezag? Is dat goed geregeld en vastgelegd? Wat doe je met het samenlevingsovereenkomst?
Ook de fiscale afwikkeling is soms anders geregeld. Voor je het weet heb je afspraken gemaakt die voor je eigen gevoel redelijk en billijk zijn, maar krijg je te maken met een boete of naheffing van de fiscus.

Een deskundige mediator kan jullie hierover goed informeren. Ook kan hij begeleiden bij het maken van passende afspraken, zodat jullie allebei goed verder kunnen.

 

Meer info over scheidingsbemiddeling:

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust