Soorten conflicten

conflictstelMediation is geschikt voor alle soorten conflicten. De enige voorwaarde is dat de partijen vrijwillig deelnemen en zich willen inzetten voor het vinden van een oplossing.

Het meest bekend is mediation bij verstoorde arbeidsverhoudingen, problemen rond ziekteverzuim en bij echtscheiding. Ook bij burenruzies wordt conflictbemiddeling vaak succesvol ingezet.

Daarnaast kan ook bij onderstaande situaties heel goed een mediator ingeschakeld worden:

  • verstoorde familierelaties (broers-zussen, ouders-kinderen)
  • erfenis- en nalatenschapskwesties
  • bespreken van de ontslagvoorwaarden ('exit-mediation')
  • klachtenprocedures in de zorg (bijvoorbeeld patiĆ«nt-arts)
  • problemen met de overheid (bijvoorbeeld burger-gemeente)
  • in het strafrecht: slachtoffer-dadergesprekken

 

Heel vaak wordt de mediator van Mediation Sneek ook gevraagd bij vastzittende communicatiepatronen in relaties. Geen relatietherapie, maar wel hulp bij het verbeteren van de communicatie en het beter begrijpen van elkaar!

Meer informatie over mediation:

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust