Ik twijfel of ik moet scheiden

we moeten pratenSóms is het heel duidelijk voor beide partner dat de scheiding onvermijdelijk is. Veel vaker is er twijfel, soms bij één, soms bij beide partners: is scheiden wel de oplossing van ons probleem?

De familiemediator kan jullie hierbij helpen door te onderzoeken wat er voor beide partners nu écht speelt en wat in de weg staat om tot een goed gesprek of de juiste keuzes te komen. Een mediationgesprek kan helpen om goede besluiten te nemen, voor nu en voor de toekomst.

Het komt vaak voor dat tijdens zo'n gesprek de langbestaande miscommunicatie wordt opgeheven of blijken allerlei aannames over elkaar niet te kloppen. Dit kan een andere kijk op de zaak geven: verhelderend!

In sommige situaties kan een (goed uitgevoerde) proefscheiding veel duidelijkheid geven. De mediator kan met u onderzoeken of dit een goede vorm is om meer duidelijkheid te krijgen over de relatie. Samen met de mediator kunt u dan afspraken maken die kunnen zorgen voor een geslaagde proefscheiding. 

Het komt ook voor dat tijdens het eerste gesprek met de mediator het voor beide partners duidelijk wordt dat scheiden écht noodzakelijk is: er is geen andere keuze meer voor handen.

Een gesprek met een neutraal persoon, die deskundig is op het gebied van conflicten en communicatie, kan belangrijk zijn bij het afwegen van alle tegenstrijdige gedachten en gevoelens.

 

 

Meer info over scheidingsbemiddeling:

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust