Veel gestelde vragen

FAQDe mediator inventariseert wat er in jullie situatie geregeld moet worden en waar afspraken over gemaakt moeten worden.

Dit kan gaan over de boedelverdeling, het huis en de hypotheek, de eventuele onder- of overwaarde op de woning, de pensioenen, lijfrenteverzekeringen, bank- en spaartegoeden en de eventuele partneralimentatie. Ook zullen er afspraken gemaakt worden over de hoogte van de kinderalimentatie en, als de kinderen jonger dan 18 jaar zijn, wat er in het ouderschapsplan moet staan.

Hieronder vind je meer informatie over verschillende onderdelen:

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Mediation Sneek biedt jullie een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 1 uur, om samen te inventariseren wat er in jullie situatie geregeld moet worden en wat dat ongeveer gaat kosten. Ook kunnen jullie er dan achter komen of je Mediation Sneek bij je scheiding wilt betrekken of niet: belangrijk is dat er een ‘klik’ is tussen jullie en de mediator.

Gesubsidieerde mediation

In Nederland bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit geldt ook voor mediation. Op deze manier blijft het voor mensen met een laag inkomen toch mogelijk gebruik te maken van het rechtssysteem.

Alleen mediators die ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand mogen deze gefinancieerde mediation aanbieden. Ook Mediation Sneek heeft de mogelijkheid om deze gesubsidieerde mediations voor jullie aan te vragen. 

Tijdens het kennismakingsgesprek zal Mediation Sneek met jullie onderzoeken of één van jullie of wellicht allebei op grond van het inkomen recht hebben op gesubsidieerde mediation, en deze 'toevoeging' vervolgens aanvragen. Mochten jullie hiervoor in aanmerking komen dan betaal je mogelijk alleen de eigen bijdrage voor mediation.

Check hier of je recht hebt op gesubsidieerde mediation. 

Partneralimentatie

De mediator voert op jullie verzoek alimentatieberekeningen uit en bespreekt deze. Ook geeft hij voorlichting over de rechten en plichten op dit gebied. Op grond van de berekeningen en de voorlichting maakt u samen afspraken over de hoogte en duur van de alimentatie. Een goed alimentatieplan voorkomt ook naar de toekomst toe veel onduidelijkheid.

Alimentatieplan: maatwerk voor de toekomst!

Over de partneralimentatie mogen jullie zelf afspraken maken die precies passend zijn voor jullie situatie. Belangrijk is om samen te ontdekken òf je alimentatie nodig hebt en hoeveel er nodig is en gedurende welk tijdsbestek. Denk hierbij aan een bepaalde periode van zorg voor de kinderen, het volgen van een opleiding, pensioenleeftijd, etc.

Door hier goed bij stil te staan, kunnen hele goede afspraken gemaakt worden, die op maat gesneden zijn voor zowel de betaler van alimentatie als de ontvanger. Dit geeft veel duidelijkheid en voorkomt ook ergernis.

De mediator kan jullie helpen om de mijlpalen te benoemen en bij alle belangen stil te staan. Mediation Sneek kan diverse varianten in de alimentatieberekeningen maken, wat bijdraagt aan een goed inzicht. Vaak volgt dan vanzelf een creatieve en duurzame oplossing.

On-line gegevens invullen: efficiënte werkwijze

Voor een echtscheiding moeten veel gegevens worden verzameld. Deze informatie wordt door veel mediators en advocaten vaak tijdens de sessies doorgenomen. Dat kost heel veel tijd (en dus geld!).

Bij Mediation Sneek kun je veel van deze gegevens on-line invoeren. Die informatie wordt automatisch gekoppeld aan de op te stellen documenten. Doordat dit niet tijdens de sessies gebeurt, scheelt dat in de directe mediationuren. Ook hoeft de mediator minder tijd te besteden aan het invoeren of overtypen van allerlei gegevens, waardoor de administratieve kosten bij Mediation Sneek lager zijn!

Een bijzonder effectieve en kostenbesparende werkwijze! En… voordelig voor jullie!

 

Ouderschapsplan

Als jullie minderjarige kinderen hebben moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. Mediation Sneek vindt het belangrijk dat het ouderschapsplan praktisch, leesbaar en duurzaam is. De werkwijze is dusdanig dat ouders samen een werkblad invullen, wat vervolgens door Mediation Sneek verwerkt wordt tot een ouderschapsplan.

In de regel hoeven de onderdelen uit het ouderschapsplan niet meer uitvoerig besproken te worden tijdens de sessies. Alleen die onderdelen waarover jullie als ouders nog verschil van mening hebben, komen dan nog aan de orde.

Wel zo efficiënt en het scheelt enorm in de kosten!

(lees meer in dit artikel)

Convenant

In het convenant leg je alle afspraken die jullie maken vast. Daarmee voorkom je onduidelijkheid en onzekerheid. Mediation Sneek vindt het belangrijk dat een convenant goed leesbaar is, in duidelijke en heldere taal. Het gaat er om dat niet de advocaat of de rechter begrijpt wat er staat, maar jullie zelf. 

Naast het heldere en duidelijke taalgebruik is het ook belangrijk dat de afspraken in juridisch en fiscaal opzicht kloppen en ook duurzaam zijn. Mediation Sneek heeft een hele nauwe samenwerking met een (vaste) advocaat. Deze toetst het convenant op de juridische houdbaarheid. Voor de fiscale consequenties werkt Mediation Sneek samen met een financieel planner, welke zonodig ingeschakeld kan worden.

Waardeoverzicht (gratis service!)

Mediation Sneek inventariseert met jullie wat de omvang van jullie scheiding is. Alle zaken die waarde betreffen, zoals de woning, de (spaar)hypotheek, de spaartegoeden, de lijfrentepolissen, maar ook zaken als de auto, de motor, caravan, eventueel een bijzondere verzameling, maar ook de schulden en kredieten. Dit alles wordt verwerkt in een duidelijk waardeoverzicht.

Op het moment dat jullie afspraken maken over de verdeling, wordt dit in het overzicht verwerkt. Onderaan de streep brengt het waardeoverzicht vervolgens exact in beeld wat het effect hiervan is op de onderlinge verdeling: is dit gelijkwaardig of brengt dit grote verschillen met zich mee. Dit inzicht draagt bij aan het maken van goede afspraken over jullie boedelscheiding.

Mediation Sneek stelt dit waardeoverzicht kostenloos voor u op. Deze service maakt de hele scheiding een stuk overzichtelijker en duidelijker.

Over- of onderbedeling

Het waardeoverzicht dat Mediation Sneek (kostenloos) opstelt, laat goed zien hoe de uiteindelijke verdeling tussen jullie beiden er uit ziet. Het streven is natuurlijk dat dit gelijkwaardig is. Is er een eventuele over- of onderbedeling tussen jullie beiden ontstaan, dan maakt dit overzicht dat duidelijk zichtbaar. Een zogenaamde over- of onderbedeling kan fiscale consequenties hebben. Het is dus belangrijk om dit goed in beeld te hebben en er vervolgens samen goede afspraken over te maken, die ook fiscaal goed houdbaar zijn.. 

De eigen woning

Belangrijk onderdeel van de afspraken betreffen vaak de eigen woning: wie blijft daar in wonen of moet de woning verkocht worden? Met uw eigen hypotheekadviseur onderzoekt u de financiële mogelijkheden: is er een mogelijkheid dat 1 van beiden de woning overneemt?

Samen met de mediator bekijkt u de gevolgen voor de waardeverdeling onderling: is er een over- of een onderwaarde op de woning. Wat is de waarde van de Kapitaalverzekering Eigen Woning? Wat spreken jullie beiden af over de verdeling van het (positieve of negatieve) saldo op de woning? Mediation Sneek maakt dit saldo inzichtelijk op het waardeoverzicht en neemt jullie afspraken hierin over: zo zie je direct wat dit voor effect heeft op jullie onderlinge verdeling. 

Ook als de woning verkocht gaat worden, maak je afspraken over de verkoopprijs, elkaars medewerking om de verkoop mogelijk te maken en hoe jullie de kosten verdelen, zolang de woning niet verkocht is. Ook bespreken jullie hoe de opbrengst (of het verlies) na de verkoop verdeeld wordt. Dit wordt allemaal vastgelegd in het convenant.

 Goede en heldere afspraken zorgen voor zekerheid en duidelijkheid. 

END FAQ

  

Meer info over scheidingsbemiddeling:

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust