Wet Werk en Zekerheid

Ontslag onder de Wet Werk en Zekerheid:

mediation is bij uitstek geschikt om goede afspraken te maken

Sinds 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. Hierin zijn een groot aantal zaken fundamenteel veranderd, onder andere op het gebied van arbeidsrecht.

Een ontslag moet tegenwoordig door de werkgever bij het UWV aangevraagd worden. Gaat het om slecht functioneren of andere (de persoon van de werknemer betreffende) factoren, dan moet de werkgever zich wenden tot de kantonrechter. Die kantonrechter moet zich nu veel strakker houden aan de voorschriften die de wetgever heeft gesteld. Dat heeft als gevolg dat een werkgever over meer 'dossieropbouw' moet beschikken, maar ook dat er een grotere risico is dat het ontslagverzoek wordt afgewezen. Ook brengt een gang naar de rechter veel onzekerheid met zich mee voor alle betrokkenen: procedures kunnen (jaren)lang duren en de mogelijke uitkomst over het ontslag en de eventuele vergoedingen zijn vooraf niet in te schatten. Om maar niet te spreken over de kosten die dit met zich meebrengt. Voor werknemers kan de transitievergoeding ongunstiger uitvallen, vanwege de strikt door de rechter gehanteerde berekening. 

'Beëindiging van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden'

Het is voor werknemer én werkgever onder de nieuwe wet nog steeds goed mogelijk om goede afspraken met elkaar te maken over het ontslag en de hierbij komende voorwaarden, zonder dat de kantonrechter hieraan te pas hoeft te komen. Dit geeft meer zekerheid op een goede uitkomst en draagt bij aan een vlot verloop van de procedure. Beide partijen houden dan zelf de regie over de te maken afspraken en hebben snel zekerheid en duidelijkheid over het vervolg (zie ook exit-mediation).

Je moet het dan wel samen eens zijn geworden over dit besluit, de zogenaamde 'beëindiging met wederzijds goedvinden'. Dat kan tijdens een mediationgesprek met elkaar besproken en geconcludeerd worden.  Als de afspraken op een juiste manier zijn gemaakt en vastgelegd (in een vaststellingsovereenkomst), dan behoudt de werknemer in ieder geval het recht op een WW-uitkering. 

Mediation Sneek heeft een ruime ervaring in het begeleiden van gesprekken, waarbij de werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen. Belangrijk is dat beide partijen goed voorgelicht worden over de mogelijkheden en de mogelijke valkuilen. De mediator van Mediation Sneek maakt het mogelijk dat de beide partijen op een goede en waardige manier met elkaar onderhandelen over de vertrekregelingen. 

Mediation Sneek is altijd neutraal en onpartijdig: de belangen van alle partijen worden behartigd.

 

Meer info over bemiddeling bij arbeidsconflicten:

Mediation Sneek
Westereems 14
8602 CR  Sneek
0515 - 707098
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust